Over Ons

Welke opties zijn er om je woning comfortabeler en slimmer te maken? En tot in hoeverre zijn deze opties ook daadwerkelijk opties voor jou? Met deze tool bieden we ondersteuning in het proces van het verduurzamen van jouw woning.

De Samen Duurzamer Wonen Tool voorziet je van onafhankelijk en persoonlijk advies. Zo kom je te weten wat voor jouw huis geschikt is, en bovenal ook waarom wel/niet.

Bij vragen kun je contact opnemen met :
- Iris Moonen, ontwikkelaar Samen Duurzamer Wonen Tool namens de Technische Universiteit Eindhoven: i.moonen@tue.nl
- Sarah Verbeeck, projectleider van het project namens Kamp C: Sarah.VERBEECK@kampc.be

ENLEB Project (project achter de Samen Duurzamer Wonen Tool)

De doelstelling van het project is de ontwikkeling van een integraal concept voor verduurzaming van woningen van particuliere eigenaren op basis van co-creatie, met de focus op zelfvoorzienendheid, zodat woningen energieneutraal blijven ook al verandert het energieprofiel van de bewoner.

ENLEB heeft een totaal budget van 1,5 miljoen en ontvangt de helft daarvan als Europese steun. Het project is gestart op 1 juni 2017 en loopt tot 31 mei 2021.

De partners in het project voeren onderzoek in 9 wijken verdeeld over Nederland en Vlaanderen om inzichten te krijgen over het opzetten van een co-creatieproces. In het co-creatieproces gaan de partners aan de slag met bedrijven en burgers om bewustwording en eigenaarschap te creëren en om tot technische oplossingen te komen vanuit de innovatieve kracht van de bedrijven. Verder zullen er ook diverse demonstraties en pilots uitgevoerd worden rond technologische product- en procesinnovaties: o.a. het uitrusten van een woning met DC-technologie, het ontwikkelen van een mobiele DC-unit, gebruik van zeolietverwarming, integratie van alle kanalen en leidingen in de bouwkundige schil.
Alle informatie uit de voorgaande activiteiten zal gebundeld worden en de partners zullen hiermee samen de Samen Duurzamer Wonen Tool ontwikkelen. Het moet een bruikbaar instrument worden in klare taal waarmee bewoners en organisaties aan de slag kunnen om hun woningen te verduurzamen. In de menukaart komen zowel technische als financiële aspecten aan bod waarbij aandacht wordt besteed aan de hoogst mogelijke meerwaarde voor verduurzaming in de opeenvolging van investeringen (kosten-optimale investeringen).

Het partnerschap telt 9 organisaties uit Nederland en Vlaanderen: Kamp C, Zonnige Kempen, Thomas More en UCLL aan Vlaamse zijde en Universiteit Maastricht, Hellas Rectifiers, coöperatie TIORC, Stichting Avans en TU Eindhoven.

Samen Duurzamer Wonen

Samen Duurzamer Wonen is onderdeel van het ENLEB project, een Vlaams/Nederlands samenwerkingsverband met als doel mensen aan te sporen in het verduurzamen van de woning.
Het ENLEB project is gesubsidieerd door Interreg Nederland-Vlaanderen en de provincie Noord-Brabant.

Klik hier voor meer informatie over ons en het ENLEB project.