Wat is ENLEB

EnergieNeutraal LEvensloopbestendig Bouwen, ook wel afgekort als ENLEB, is een in 2017 opgezet samenwerkingsverband van verscheidene bedrijven in Nederland en Vlaanderen om woningeigenaar en de bouwsector bij elkaar te brengen zodat energie-efficiëntie, energieopwekking en innovatie een gezamenlijke doelstelling wordt. Hiermee proberen wij, samen met onze partners, bij te dragen aan de verduurzaming van de maatschappij om zo de klimaatdoelen van de komende jaren mogelijk te maken.

Binnen het ENLEB project zijn verscheiden ontwikkelingen en onderzoeken verricht verdeeld over 9 wijken in Vlaanderen en Nederland. Hiermee zijn inzichten verkregen over het opzetten van een co-creatieproces. In het co-creatieproces gingen onze partners aan de slag met bedrijven en burgers om bewustwording en eigenaarschap te creëren en om tot technische oplossingen te komen vanuit de innovatieve kracht van de bedrijven. Verder zijn er ook diverse demonstraties en pilots uitgevoerd worden rond technologische product- en procesinnovaties: o.a. het uitrusten van een woning met DC-technologie, het ontwikkelen van een mobiele DC-unit, gebruik van zeolietverwarming, integratie van alle kanalen en leidingen in de bouwkundige schil.

De verkregen informatie en inzichten zijn gebruikt bij het onwikkelen van de Samen Duurzamer Wonen Tool. Het moest een bruikbaar instrument worden in klare taal waarmee bewoners en organisaties aan de slag kunnen om hun woningen te verduurzamen. In de tool moesten zowel technische als financiële aspecten aan bod waarbij aandacht wordt besteed aan de hoogst mogelijke meerwaarde voor verduurzaming in de opeenvolging van investeringen (kosten-optimale investeringen).


Financiëring

De ontwikkeling van deze tool was niet mogelijk zonder de financiëring van Interreg en de provincie Noord-Brabant

EU (EFRO) € 724.402
Noord-Brabant: € 86.523
Overig: € 82.200
Totaal publiek: € 893.125
Totaal privaat: € 555.679
Totale subsidiabele kosten: € 1.448.804
Bron: Stimulus.nl

Partners van ENLEB

Wij danken alle partners in het project.

Ontwikkeling

De onderliggende code en alle vragen en teksten zijn ontwikkeld door de Technische Universiteit Eindhoven over een tijdstpanne van 2 jaar.

Beheer van de server wordt uitgevoerd door Kamp C.

Copyright 2021 ENLEB

Samen Duurzamer Wonen

Samen Duurzamer Wonen is onderdeel van het ENLEB project, een Vlaams/Nederlands samenwerkingsverband met als doel mensen aan te sporen in het verduurzamen van de woning.
Het ENLEB project is gesubsidieerd door Interreg Nederland-Vlaanderen en de provincie Noord-Brabant.

Klik hier voor meer informatie over ons en het ENLEB project.